UCR Senior alert

 • Ökad hälsa och friskare liv för våra äldre

  Senior alert är ett stöd som hjälper vårdgivare runt om i landet att arbeta strukturerat för att förebygga skador och ge våra äldre bättre förutsättningar till ett friskt liv. Arvid Kauppi, UX-designer på Frontwalker har tillsammans med kollegor från Frontwalker ingått i teamet vid Uppsala Clinical research Center som har uppdaterat och moderniserat systemet.

  – Senior alert är ett hjälpmedel där man riskbedömer, planerar åtgärder och följer upp de åtgärder man planerat. Målsättningen är att ge de äldre ett friskare liv genom att minska riskerna att drabbas av bland annat fallolyckor, trycksår eller undernäring, säger Arvid Kauppi, UX-designer.

  Spetskompetens förstärker teamet

  Under 2017 lanserades det uppdaterade systemet på ny teknisk plattform och med förbättrad funktionalitet för användarna.  UCR – Uppsala Clinical Research Center ansvarar för registret.

  – Senior alert 2.0 är tydligare och enklare att använda jämfört med tidigare versioner. Hela systemet har fått ett tekniskt lyft och samtidigt har vi förbättrat det funktionella så att det blivit ett mer effektivt stöd för omsorgspersonalen i omvårdnaden av våra äldre. Det är nu enkelt att följa sina resultat och förbättra arbetet på alla nivåer, för individen, på boendet, för vårdgivaren och nationellt för hela Sverige. Frontwalker har förstärkt teamet på UCR med värdefull kompetens inom Javautveckling, frontend, kravanalys och UX-design, säger Arvid.

  Prototyp-drivet arbetssätt

  I projektet har utvecklingsteamet arbetat nära den primära målgruppen och har med hjälp av noggranna målgrupps- och behovsanalyser lyckats uppnå förväntade effekter.

  – Arbetet har varit prototyp-drivet. Ett arbetssätt som innebär att vi i förväg utvärderat och säkrat att det vi bygger kommer att möta behoven hos användarna. Med hjälp av utvecklare från Frontwalker som har erfarenhet av utvecklingsarbete inom e-hälsa har teamet haft tillgång till viktig kompetens. För att nå hög användbarhet har vi arbetat användarcentrerat och utvecklat tjänsten i nära samarbete med beställaren, säger Arvid Kauppi, UX-designer.

  FAKTA UCR Uppsala Clinical Research Center och Senior Alert

  UCR – Uppsala Clinical Research Center är landets första kompetenscentrum för Nationella Kvalitetsregister och ett ledande centrum för kvalitetskontroll och utvärdering av nya behandlingar inom svensk hälso- och sjukvård. UCR ansvarar för det nationella kvalitetsregistret Senior Alert och är organiserat som ett självständigt, icke-vinstdrivande forskningscentrum inom Uppsala universitet och Region Uppsala.

  Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Fungerar också som en källa för forskning och möjliggör ett gemensamt lärande om arbetssätt som identifierar, förebygger och förhindrar skador.

  Läs mer om projektet här http://plus.rjl.se/senioralert