Sveaskog

 • Teknikdriven bransch med smarta och effektiva it-lösningar
  Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Kärnverksamheten är att bruka skogen men också att utveckla skogen som en plats för jakt, fiske och naturupplevelser. Sedan ett år tillbaka förstärker bolaget det egna it-teamet med spetskompetens från Frontwalkers Anna-Märta Larsson som systemförvaltare och uppdragsledare.

  Branschen som Sveaskog verkar inom är starkt it-teknik driven och bolagets arbete är effekt- och verksamhetsdrivet.

  – Skogsindustrin är en basnäring med en stark teknikutveckling och teknikanvändning. Att kontinuerligt utveckla nya verktyg och arbeta med ny teknik är en naturlig del i bolagets utveckling. Både i verksamheten och i förvaltningen av bolaget, säger Anna-Märta som arbetar som systemförvaltare och uppdragsledare gentemot projekt, leverantörer och Sveaskogs personal.

  Från att ha varit med i projektet från genomförande till leverans av ett nytt egenutvecklat system för ekonomi- och fastighetspecialisterna inom bolaget är Anna-Märtas uppdrag nu att förvalta systemet och sätta processer, arbeta med krav och driva fram prioritering tillsammans med specialisterna.

  – Min roll är att se till att vi håller hög kvalitet både när det gäller vidmakthållande och vidareutveckling av systemen, säger Anna-Märta.

  För Sveaskog innebär samarbetet med Frontwalker att helhetstänket i förvaltningsarbetet har stärkts och att man har en gemensam prioritering i utvecklingsarbetet.

  – Sveaskogs uppdrag är att se till att skogen fortsätter att växa så att den kan fylla en viktig funktion också i framtiden. Totalt handlar det om mer än 4 miljoner hektar skog som bolaget ansvarar för. Smarta och välfungerande it-system betyder mycket i det arbetet. Vi har ett bra samarbete och får fin feed-back, inte bara när det gäller vår tekniska kompetens utan också för hur vi arbetar, vårt engagemang, vårt driv, servicevilja och förmåga att fokusera på rätt saker, säger Anna-Märta Larsson, Frontwalker.

  För mer information om Sveaskog www.sveaskog.se