SLU Artdatabanken

 • Ökad kvalitet i systemet med ny testledning

  Artdatabanken är ett kunskapscentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som samlar in, analyserar och beskriver fakta om biologisk mångfald. Med allt fler användare har kvalitetskraven på it-systemen ökat och man har valt att förstärka det egna teamet med Marcus Hedlund, Frontwalker för test och testledning.

  Fakta om 65 miljoner fynd. Ett av flera system som ingår i Artdatabanken är Artportalen som har mellan 10 000 och 15 000 aktiva användare. Här finns fakta om mer än 65 miljoner fynd som bland annat kommuner, länsstyrelser, naturvårdsverket och föreningar använder och rapporterar in. Att öka kunskapen om den biologiska mångfalden är ett av syftena med systemet. Ett annat att skydda känsliga arter.

  Riktlinjer för arbetsprocessen. I Artportalen finns information om allt från kvalster och löss till rovdjur som björn och varg. Det har funnits behov av test och testledning för att nå de kvalitetskrav som ställts på systemen.

   – Som testare och testledare har vi bidragit med att sätta upp riktlinjer kring hur arbetsprocessen skall genomföras, genomfört riskanalyser, skapat, tillämpat och följt upp både manuella och automatiska testfall. På så sätt har kvaliteten ökat markant och tillsammans med de regressionstester som körs regelbundet säkerställer vi att eventuella kvalitetsbrister inte når produktionsmiljön eller systemens användare utan rättas i tid, säger Marcus Hedlund, testledare Frontwalker.

  Trygghet när felen hittas och kan rättas till. Med förbättrade testrutiner ökar förtroendet för databasen och det dagliga supportarbetet minskar.

  – Artdatabanken har under den tid som vi har varit delaktiga fått en större förståelse för vikten av test och vilket kvalitetslyft det innebär både för projektet och för projektmedlemmarna. Eftersom det finns ett pålitligt filter innan koden går ut i produktionsmiljön känner man både trygghet och en viss självsäkerhet när nya releaser släpps. Med nya rutiner kan vi hitta det mesta och vi hinner fixa till fel som behöver ändras, säger Marcus Hedlund, testare och testledare, Frontwalker som förstärker teamet på Artdatabanken.

  Artdatabanken är en avdelning vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med uppgift att samla in och bearbeta data om den biologiska mångfalden. Artdatabanken bedömer arternas överlevnadsförutsättningar och upprättar en Rödlista var 5:e år. Artdatabanken driver också databasen Dyntaxa och tillsammans med Naturvårdsverket rapportsystemet Artportalen.

  För mer information om Artdatabanken och Artportalen www.artdatabanken.se