Läkemedelsverket

 • Effektivare processer för läkemedelstillstånd

  Ett stort projekt pågår på Läkemedelsverket med namnet ISI. Syftet är att ta fram ett ärendehanteringssystem kallat ”STEP” med processtöd och utbyggt stöd för hantering av relaterade dokument och med koppling till olika register på Läkemedelsregistret. Projektet arbetar på ett agilt sätt med teamledare, produktägare och utvecklar/test team.

  Magnus Holmgren, Frontwalker leder arbetet där även systemutvecklare från Frontwalker förstärker teamet.

  Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan. Verksamheten är omfattande och målsättningen är att patienter och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Ett arbete som kräver effektiva och robusta digitala lösningar.

  Effektiviseringskrav kräver vassare systemlösningar

  Mer än 20 personer ingår i arbetsgruppen och arbetet projektleds av Frontwalker som också förstärker teamet med en erfaren systemutvecklare.

  – ISI-projektet syfte är att utveckla och leverera IT-stöd som gör att Läkemedelsverkets hantering av ärenden och handlingar blir mer effektiv. I uppdraget ingår också att modernisera den tekniska plattformen, möjliggöra en avveckling av omoderna legacy-system och att bygga stöd för effektiva processer, säger Magnus Holmgren.

  Förnyat förtroende

  Rollen som projektledare på Läkemedelsverket är inte ny för Magnus men storleken och omfattningen av projektet är nytt. Efter att ha lett ett tidigare projekt med uppgift att bygga ny systemlösning för Läkemedelsverkets system för kosmetika och hygienprodukter – som med råge levererades i tid till lägre kostnad än planerat – fick Magnus förnyat förtroende som projektledare i det omfattande projektet ISI.

  – Med den nya systemlösningen följer ett bättre stöd för hela ärendeprocessens olika steg; registrering, fördelning, beredning, beslut och avslut. Vi riktar kommunikationen såväl internt som externt och samlar ihop all ärendeinformation i ett system. Informationsbruset kommer att minska och man kommer att få en samlad bild av vad man skall göra på individnivå i en större process, säger Magnus.

  Vinnande projektledning

  En av nycklarna för att skapa ett framgångsrikt projekt är enligt Magnus att säkerställa behov och acceptans hos verksamheten för projektet.

  – Jag har ett tydligt och transparent arbetssätt. Det är viktigt att hela tiden informera och kommunicera var man står i projektet och berätta hur det går. Jag gillar ordning och reda och jag tror att jag är bra på att ta hand om människorna i teamet. Det skapar trygghet och bidrar till att projektet klarar sina leveranser, säger Magnus Holmgren, projektledare Frontwalker.

  FAKTA Läkemedelsverket

  Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan. Verksamheten är omfattande och målsättningen är att patienter och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Arbetet omfattar också kosmetika och hygienprodukter, medicintekniska produkter och apoteksverksamheten i Sverige. Läkemedelsverket stöder forskning och innovation inom sina ansvarsområden.
  För mer information om Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se