• Referensuppdrag

 • Fass.se

  Teamleverans

  FASS – en avancerad it-lösning med kvalitetssäkrad information om läkemedel för vårdpersonal och allmänhet

  År 2001 introducerades Fass.se, därmed blev Sverige det första land i Europa där alla invånare fick fri tillgång till information om landets godkända läkemedel via Internet.

  Fass fungerar idag som ett nav i svensk sjukvård med miljontals sökningar varje månad från vårdpersonal, apotek, veterinärer, patienter och allmänhet. Frontwalker har sedan 2003 ansvara...

  Läs mer
 • UCR Senior alert

  Förstärk ditt team

  Ökad hälsa och friskare liv för våra äldre

  Senior alert är ett stöd som hjälper vårdgivare runt om i landet att arbeta strukturerat för att förebygga skador och ge våra äldre bättre förutsättningar till ett friskt liv. Arvid Kauppi, UX-designer på Frontwalker har tillsammans med kollegor från Frontwalker ingått i teamet vid Uppsala Clinical research Center som har uppdaterat och moderniserat systemet.

  – Senior alert är ett hjälpmedel där man riskbedömer, ...

  Läs mer
 • Sveaskog

  Förstärk ditt team

  Teknikdriven bransch med smarta och effektiva it-lösningar Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Kärnverksamheten är att bruka skogen men också att utveckla skogen som en plats för jakt, fiske och naturupplevelser. Sedan ett år tillbaka förstärker bolaget det egna it-teamet med spetskompetens från Frontwalkers Anna-Märta Larsson som systemförvaltare och uppdragsledare.

  Branschen som Sveaskog verkar inom är starkt it-teknik driven och bolagets arbete är effekt- och v...

  Läs mer
 • SLU Artdatabanken

  Förstärk ditt team

  Ökad kvalitet i systemet med ny testledning

  Artdatabanken är ett kunskapscentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som samlar in, analyserar och beskriver fakta om biologisk mångfald. Med allt fler användare har kvalitetskraven på it-systemen ökat och man har valt att förstärka det egna teamet med Marcus Hedlund, Frontwalker för test och testledning.

  Fakta om 65 miljoner fynd. Ett av flera system som ingår i Artdatabanken är Artportalen so...

  Läs mer
 • Läkemedelsverket

  Förstärk ditt team

  Effektivare processer för läkemedelstillstånd

  Ett stort projekt pågår på Läkemedelsverket med namnet ISI. Syftet är att ta fram ett ärendehanteringssystem kallat ”STEP” med processtöd och utbyggt stöd för hantering av relaterade dokument och med koppling till olika register på Läkemedelsregistret. Projektet arbetar på ett agilt sätt med teamledare, produktägare och utvecklar/test team.

  Magnus Holmgren, Frontwalker leder arbetet där även systemutvecklare från Fro...

  Läs mer