• Projektledare

    Magnus

  • Levererar nytta för slutanvändare och ledning med lyckade projektresultat. Erfaren projektledare som är van att driva stora och komplexa projekt. Stor förmåga att driva arbetet framåt, hitta lösningar och skapa samarbeten som leder projektet framåt. Gillar Frontwalkers duktiga medarbetare och den prestigelösa stämningen. Trivs i projektets alla faser från att fånga in kundens problem och behov, identifiera lösningar och strategi, planera genomförandet, entusiasmera teamet och tillsammans lösa problem. 27 år i branschen och 12 år på Frontwalker. Cyklar, tränar och njuter i sommarstugan.

    Magnus om Magnus: Lyhörd, positiv och professionell.
    Kollegor om Magnus: Tar stort ansvar, driven och engagerad.