Verksamhetsutvecklare

  • Frontwalkers verksamhetsutvecklare hjälper dig att lyckas med de utmaningar och förändringar som din organisation ställs inför. Vi arbetar ofta som en brygga mellan verksamhet och it och kan utifrån dina behov hjälpa dig med strategisk utveckling, processutveckling och förändringsledning.

    Att utveckla verksamheten är särskilt viktig när innovationer och digitalisering ställer krav på nya processer, arbetssätt och it. Våra konsulter kan bidra i ditt utvecklingsarbete. Vi hjälper dig att få till en bestående och hållbar utveckling där alla får en samsyn på utveckling och förändring – och där förändringarna blir bestående.

  • Kontakta oss