Förstärk ditt team

 • För dig som driver egna it-projekt erbjuder vi erfarna konsulter med kompetens inom verksamhetsutveckling, projektledning, kravhantering, it-arkitektur, UX-design, systemutveckling och test. Våra konsulter är experter inom sina områden och vana att under kortare eller längre tid förstärka team med kompetens och engagemang. Vi har erfarenhet från många olika branscher och tar med oss vår kunskap in i ditt projekt.

  Att bidra med kompetens som får våra kunder att lyckas med sina utmaningar är vår drivkraft. Vi tycker om att samarbeta och delar med oss av vår kunskap till dig som kund och övriga deltagare i teamet. Vårt arbetssätt är prestigelöst. Vi är engagerade och positiva och adderar entusiasm och glädje till ditt team. Med rätt kompetens och rätt konsulter ökar dina möjligheter att uppnå dina mål.

  Kontakta oss så berättar vi mer vad vi kan göra för dig och ditt team.

 • Kontakta oss
  • Verksamhetsutvecklare

  • Frontwalkers verksamhetsutvecklare hjälper dig att lyckas med de utmaningar och förändringar som din organisation ställs inför. Vi arbetar ofta som en brygga mellan verksamhet och it och kan utifrån dina behov hjälpa dig med strategisk utveckling, processutveckling och förändringsledning.

   Läs mer om verksamhetsutvecklare

  • Projektledare

  • Frontwalkers projektledare säkerställer att hela projektet drivs effektivt mot uppsatta mål – hela vägen från projektidé och förstudie till genomförande och avslut. Vi bemannar, styr och leder ditt it-projekt. Vår drivkraft är att se dig lyckas och nå dina mål.

   Läs mer om projektledare

  • Kravanalytiker

  • Med Frontwalkers kravanalytiker i teamet kan du omvandla behov och önskemål till realiserbara krav på ditt it-system. Vi är lyhörda och arbetar i nära samarbete med dig och din organisation.

   Läs mer om kravanalytiker

  • It-arkitekt

  • Frontwalkers it-arkitekter tar ansvar för att dina systemkrav omsätts till en realiserbar, ändamålsenlig och effektiv arkitektur. En bra arkitektur är utformad för att täcka verksamhetens nuvarande behov och är anpassningsbar för att möta omvärldens snabba förändringstakt.

   Läs mer om it-arkitekt

  • UI/UX-design

  • Våra UX-designers är vana att förstå olika användares verklighet. Vi tar fram lösningar som är intuitiva och lätta att förstå och använda. Vägen dit går via användarcentrerade metoder där vi hjälper dig att undersöka målgruppens verklighet, drivkrafter, hinder och behov.

   Läs mer om UI/UX-design

    

  • Systemutvecklare

  • Med systemutvecklare från Frontwalker i ditt team adderar du kunskap, kompetens och erfarenhet till ditt projekt. Våra systemutvecklare har lång erfarenhet av att utveckla nya it-lösningar och att komplettera befintliga system med nya funktioner.

   Läs mer om systemutvecklare

  • Testare & testledare

  • Frontwalkers erfarna testare kvalitetssäkrar och validerar din it-lösning. Vi har kompetens och erfarenhet att systematiskt testa din it-lösning mot uppställda krav och upptäcka kritiska fel tidigt i projektet. Våra ISTQB-certifierade testare är kreativa specialister som med sitt noggranna arbetssätt hjälper dig att utveckla välfungerande it-lösningar.

   Läs mer om testare & testledare