Uppsala Kommun – Hållbarhetsportalen

 • Uppsala kommun är Sveriges fjärde största kommun, och Frontwalker har arbetat med Uppsala i snart 10 år för att hjälpa dem på sin resa mot hållbarhet.

  Bakgrund

  Uppsala är en kommun som har växt och fortsätter att växa i storlek. Detta kräver en ständig utveckling där Frontwalker bidrar med en kombination av hållbarhets- och verksamhetskompetens samt IT-stödet Hållbarhetsportalen.

  Genomförande

  Genom åren har Frontwalker bidragit med IT- och verksamhetskompetenser kombinerat med expertkunskaper inom hållbar utveckling, vilket inte sällan levererats av ett team av konsulter. Frontwalker har ansvarat för och deltagit i olika utvecklingsprojekt.

  Resultat

  Idag är Hållbarhetsportalen ett verksamhetsstöd för medarbetare och beslutsfattare där de kontinuerligt följer upp utfall med fokus på energianvändning och klimatredovisning. Kommunens alla förvaltningar, organisationsenheter samt kommunala bolag kan lätt se om de lyckats i sitt förändringsarbete med transporter och fastigheter. Därför kan man också arbeta fram nya mål på hel- och delnivå på ett mycket bättre sätt. Systematiken i arbetet har ökat.

  2013 fick Uppsala utmärkelsen ”Sveriges klimatstad” av WWF. Ett kvitto på att man är på rätt väg och att Frontwalker bidrar till att göra kommunen framgångsrik. Nu har Uppsala ytterligare ökat ambitionerna och målsättningarna i och med sitt nya miljö- och klimatprogram. För Uppsala fortsätter resan – och Frontwalker fortsätter bidra i utvecklingen av ett växande och i framtiden hållbart Uppsala.