Tolkresurs

 • Bakgrund

  Frontwalker har tagit fram en mobilapplikation för tolkar där de kan se tillgängliga uppdrag och acceptera uppdrag. Tolkar kan även rapportera in restid och andra utlägg direkt i applikationen. Frontwalker förvaltar och vidareutvecklar även Tolkresurs egna bokningssystem Verto.

  Genomförande

  Frontwalker har drivit projektet från kravfångst till implementation. Mobilapplikationen är utvecklad i Cordova för att fungera på både Android och iOS. Den första versionen lanserades under sommaren 2017 och en vidareutvecklad version lanseras i årsskiftet 2017/2018. Serversidan är utvecklad i Java.


  Resultat

  Mobilapplikationen används idag av en stor del av tolkarna vilket har effektiviserat administrationen kring tolkuppdragen.