Stockholms Stad – Hållbarhetsportalen

 • För kvalitetssäkrad och effektiv uppföljning av hållbarhetskrav och fastighetsdata i Norra Djurgårdsstaden.

  Norra Djurgårdsstaden är ett av Norra Europas största exploaterings- och byggprojekt, och är av stor betydelse för de stora behoven av bostäder och lokaler som finns i Stockholm. Stockholms stad sluter avtal med byggherrar, och byggherrarna åtar sig att bl.a. uppfylla c:a 50 stycken hållbarhetskrav. Kraven är högt ställda och gör att området ligger i den absoluta framkanten för hur hållbart byggande och exploatering kan göras. Från 2014 har Stockholms stad börjat införa IT-stödet Hållbarhetsportalen, i syfte att kvalitetssäkra insamlingen av krav och data, rapporteringen samt effektivisera den gemensamma arbetsprocessen mellan byggherrarna och Stockholms stad.

  Genomförande

  1. Utbildning i Hållbarhetsportalen för personal på Stockholms stad
  2. Utvecklingsarbete om hur insamlingen av data ska kunna säkerställas och ha en hög kvalitet.
  3. Utvecklingsarbete för att tydliggöra uppföljningsprocessen, med fokus på avvikelse- och granskningshanteringen.
  4. Utveckling och specialanpassning av Hållbarhetsportalen för Stockolms stad.
  5. Lansering av Hållbarhetsportalen för pilotetapp – för uppföljning av hållbarhetskraven och data för kvarter, fastighet och byggnad i Norra 2.
  6. Utbildning av byggherrar i pilot.
  7. Utvärdering av pilot.
  8. Bredd-införande – där fler och fler etapper implementeras i den kontinuerliga användningen av det nya IT-stödet.

  Metod

  • Stockholms stads metod för hållbarhetskrav
  • Metoder för kartläggning av processer
  • Ett ”agilt” (stegvis) arbetssätt för utveckling och specialanpassning av IT-stödet
  • Projektmetod för införandet

  Resultat 

  • Kvalitetssäkrad insamling av hållbarhetskrav och data om kvarter, fastigheter och byggnader
  • Kvalitetssäkrad rapportering
  • Effektivisering av Stockholms stads uppföljningsprocess
  • 70% till 80% av användarna anser att IT-stödet Hållbarhetsportalen är ett bra verktyg för uppföljning av miljökrav och att det är enkelt att använda

   

 • Hållbarhetsportalen underlättar och effektiviserar vårt uppföljningsarbete av hållbarhetskraven i Norra Djurgårdsstaden.

  • Christina Salmhofer

  • Hållbarhetsstrateg, Stockholms stad, exploateringskontoret