3D Visualisering Norra Kajen i Sundsvall

 • Frontwalker driver ett projekt där man använder interaktiv 3D för att visualisera nya tilltänkta bostadsområden, lekparker, skolor osv. Med hjälp av en spelmotor får man visualiseringen interaktiv vilket är ett helt unikt sätt.

  Bakgrund

  Projektet av 3D visualiseringen på Norra Kajen i Sundsvall är ett helt unikt projekt på många sätt! Att 3D Visualisera är i sig inget nytt, men att bygga 3D-modeller och sen använda sig av en spelmotor för att kunna navigera sig fram i ett område och kunna vrida sig runt i 360 grader, har inte gjorts i denna miljö tidigare.

  Tillvägagångssätt

  Interaktiv 3D innebär att man kan navigera runt med sin mobil, surfplatta eller dator precis som i ett spel. Miljön byggs upp med hjälp av de CAD-ritningar som skapas i byggprojekten. CAD-ritningarna renderas i olika program, tex. Unity, som då ”klär” dessa vektoriserade filer med ett utseende och utifrån de CAD-ritningar som finns på terrängen, skapar man allt runt om kring i den miljö man bygger. Efter att man har skapat alla detaljerna i 3D och därefter integrerar med en spelmotor, gör det att vem som helst kan navigera sig runt i den utvecklade miljön.


  Framtid

  Detta projekt är en första etapp i området där de 7 första kvarteren byggs nu. Sundsvalls Kommun är intresserad att bygga upp stadskärnan i samma miljö och stegvis bygga upp hela Sundsvall i interaktiv 3D. Kommunens planeringskontor har visat intresse för möjligheten att kunna bygga nya tilltänkta bostadsområden, lekparker, skolor mm i denna miljö. Detta för att då kunna skapa en bra kommunikationskanal med medborgarna så att de ska kunna få möjligheten att tycka till innan det byggs eller beslutas.

  Vill ni kika på visualiserings-arbetet om Norra Kajen, så finns det för allmänheten på Digidelcenter på Stadsbiblioteket/Kulturmagasinet eller på Visitor Center (Stadshuset) i centrala Sundsvall, alt. på www.norrakajen.se