NCC

 • Leverantörsportalen har utvecklats i samarbete med Frontwalker för att effektivisera inköpsprocessen av projekt och varor – för alla parter.  

  Bakgrund

  Leverantörsportaler har funnits hos kommuner och landsting för att underlätta offentliga upphandlingar. I byggbranschen finns samma behov av att hantera och överblicka anbud och inköp, men det har hittills saknats.
  Inköps- och anbudsprocessen har varit administrativt tidskrävande för både leverantörer och NCC. Nu får leverantören en överblick och kan själv hämta tillhörande handlingar i portalen och även lämna anbud och ritningar där. Förändras en upphandling finns uppdateringarna i portalen.

  Resultat

  En stor betydelse för detta projekt har varit den starka helheten. Ett starkt och professionellt utvecklingsteam som haft en driven IT-projektledare. Dessutom har projektet haft förmånen att ha en verksamhetsprojektledare som arbetat kontinuerligt med förankring av resultaten i verksamheten för att säkra att de lever upp till deras förväntningar. Inköpsportalen lanserades under 2009 och har effektiviserat processen för alla parter.

  Leverantörsportalen blev nominerad i Årets projekt 2009 i CIO Awards.

  Just nu

  Frontwalker Sundsvall sköter systemutvecklingen i större delen av NCCs alla IT-system. Deras IT-system används för att hantera allt som har med deras projekthantering att göra, vilket omfattar bland annat alla inköp, upprättande och hantering av avtal, logistikplanering samt lag- och miljökrav som ska efterlevas. NCCs IT-system är kritiska för deras verksamheter och måste fungera helt tillfredsställande eftersom de omsätter flera miljarder och detta kapital passerar genom dessa IT-system. Vi förvaltar större delen av deras it-system, dels genom buggrättningar och förädling utav befintliga flöden.