• Jag trivs på Frontwalker för här har jag stor frihet och får jag jobba med intressanta uppdrag tillsammans med roliga kollegor.

    • Jimmy Hådén