• Besök Hållbarhetsportalen

  Hållbarhetsportalen är det kompletta helhetsverktyget för kvalitetssäkring av alla typer av mätbar data, oberoende av bransch. Det är ett webbaserat systemstöd som används för kontinuerlig energi-, klimat-, miljö- och hållbarhetsredovisning. Det kan användas av såväl kommuner, landsting och myndigheter som av företag och organisationer.

  Hållbarhetsportalen levererar massor med kraftfulla funktioner som hjälper er att nå era hållbarhetsmål. Hållbarhetsportalen.se används av både kommuner och företag.

  Med en kontinuerlig uppföljning och redovisning får du det underlag som krävs för att ta beslut som gynnar miljön, verksamheten samt ökar lönsamheten. Genom att använda Hållbarhetsportalen för att ta fram en hållbarhetsredovisning kan du minska det manuella arbetet och öka kvalitén på redovisningen.

  Frontwalker bidrar till Stockholms stads vision 2040 som världens renaste stad med uppföljning av ett klimatsmart och ekonomiskt hållbart Stockholm, genom att använda Hållbarhetsportalen.

 • Uppsala har sedan starten 2009 haft ett spännande och utvecklande samarbete med Frontwalker, i utvecklandet av Hållbarhetsportalen. Möjligheten till klimatbokföring i en komplex och föränderlig organisation har varit av stor betydelse för klimatarbetet i Uppsala.

  • Johanna Andersson

  • Processledare miljöuppföljning, Uppsala kommun
 • Hållbarhetsportalen underlättar och effektiviserar vårt uppföljningsarbete av hållbarhetskraven i Norra Djurgårdsstaden.

  • Christina Salmhofer

  • Hållbarhetsstrateg, Stockholms stad, exploateringskontoret