• Om Frontwalker Kidz


  • Besök Frontwalker Kidz

    Frontwalker Kidz grundades på Frontwalkers Sundsvallskontor 2014, responsen har varit positiv och ungdomarna gillar konceptet. Vi har sedan dess haft kurser varje höst – och vårtermin. Vår förhoppning är att Frontwalker Kidz ska väcka ett tidigt intresse för programmering hos ungdomar. Problemlösning och logiskt tänkande är ett viktigt inslag i dessa kurser. I kurserna används generella programmeringskoncept som används i alla programmeringsspråk och hur vi med kod kan hämta och använda data från hemsidor. Vi ställer upp med erfarna utvecklare och coacher som finns till hands både under och efter kursen.

    Programmering för ungdomar

    Vi kör Scratch block-programmeringskurs både grund-och fortsättningskurs. Samt det nya med att erbjuda en textprogrammeringskurs. Den riktar sig till dom som vill lära sig mer om programmering och är mer djupgående än Scratch-kursen. Inga förkunskaper krävs, rekommenderad ålder är 12 år plus.

    I textprogrammeringskursen kodar vi mestadels i Python. Vi lär oss om generella programmeringskoncept som används i alla programmeringsspråk och hur vi med kod kan hämta och använda data från hemsidor. Kurserna är designade för att motivera och inspirera ungdomar i varierande ålder.