• Härliga höst!

    11 Oktober 2018
  • Sundsvall visar sig från sin fina sida denna höst:)

    Om ert företag behöver lösningar till era utmaningar, kontakta oss gärna, vi har lång och bred erfarenhet inom IT och kan hjälpa er hitta bästa lösningen för just ert företag eller verksam...

  • Läs mer
  • Frontwalker Kidz

    6 Maj 2018
  • Frontwalker i Sundsvall såg en efterfrågan på en programmeringskurs för ungdomar och startade därför upp Frontwalker Kidz. Vår förhoppning är att Frontwalker Kidz ska väcka ett tidigt intresse för programmering hos ungdomar. Vi ställer upp...

  • Läs mer
  • Hållbarhetsportalen

    6 Maj 2018
  • Hållbarhetsportalen är Sveriges ledande lösning inom hållbar utveckling. Det är ett webbaserat systemstöd som används för kontinuerlig energi-, klimat-, miljö- och hållbarhetsredovisning. Det kan användas av såväl kommuner, lands...

  • Läs mer