• Kursstart, Frontwalker Kidz!

  22 Augusti 2019
 • Årets Frontwalker Kidz-kurser ser lite annorlunda ut, vi kommer erbjuda 2 olika varianter. Vi kör ju som vanligt Scratch block-programmeringskurs både grund- och fortsättningskurs. Samt det nya för i år är att vi också kommer ...

 • Läs mer
 • Frontwalker Kidz

  12 Augusti 2019
 • Frontwalker i Sundsvall såg en efterfrågan på en programmeringskurs för ungdomar och startade därför upp Frontwalker Kidz. Vår förhoppning är att Frontwalker Kidz ska väcka ett tidigt intresse för programmering hos ungdomar. Vi ställer upp...

 • Läs mer
 • Hållbarhetsportalen

  6 Augusti 2019
 • Hållbarhetsportalen är Sveriges ledande lösning inom hållbar utveckling. Det är ett webbaserat systemstöd som används för kontinuerlig energi-, klimat-, miljö- och hållbarhetsredovisning. Det kan användas av såväl kommuner, lands...

 • Läs mer