Konsulter inom it- och verksamhetsutveckling

Frontwalker, en engagerad och långsiktig IT-partner

Vi är Frontwalker Sundsvall

Sundsvallskontoret strävar alltid efter att ligga i framkant, vi använder moderna verktyg och tekniker på en förändringsbenägen marknad. Våra affärer varierar från enskilda uppdrag till helhetsåtaganden och förvaltningsuppdrag. Områden vi arbetar inom är systemutveckling, kravhantering, test, projektledning, IT-arkitektur, verksamhetsutveckling, UX-design, digital kommunikation, utbildning och hållbarhet.

Vi fokuserar på att ha kompetenta team som uppskattar gemenskapen och respekterar varandra. Med engagemang och nätverkande bidrar vi till att utveckla digitaliseringen i kommunen och regionen.

Välkommen till Sundsvallskontoret!

  • Uppsala har sedan starten 2009 haft ett spännande och utvecklande samarbete med Frontwalker, i utvecklandet av Hållbarhetsportalen. Möjligheten till klimatbokföring i en komplex och föränderlig organisation har varit av stor betydelse för klimatarbetet i Uppsala.

    • Johanna Andersson

    • Processledare miljöuppföljning, Uppsala kommun
  • Hållbarhetsportalen underlättar och effektiviserar vårt uppföljningsarbete av hållbarhetskraven i Norra Djurgårdsstaden.

    • Christina Salmhofer

    • Hållbarhetsstrateg, Stockholms stad, exploateringskontoret