Motormännen

 • Bakgrund

  Motormännens Riksförbund är Sveriges största konsumentorganisation för bilister och övriga trafikanter med drygt 100 000 medlemmar. Frontwalker kom in för att stötta och driva implementeringen av ett nytt medlemssystem 2016. Syftet med systemet är att förenkla handläggningen av medlemsärenden, frilägga tid för medarbetarna och öka kvaliteten vid medlemskontakter.

  Genomförande

  Frontwalker hade under implementeringen ansvar för att planera och driva initiativ, dokumentera framdriften och planera utbildningsinsatser. Konsulten driftsatte och coachar nu förvaltningsorganisationen för dess vidareutveckling. Parallellt med detta arbete arbetar konsulten med verksamhetsutveckling på förbundets olika avdelningar för att kontinuerligt förbättra processer, arbetssätt och rutiner för att nå verksamhetens övergripande mål.

  Resultat

  Motormännens Riksförbund fortsätter tillsammans med Frontwalker driva utvecklingen av medlemsystemet framåt för att möjliggöra ytterligare tillväxt och mer medlemsnytta genom nya digitaliserade lösningar och tjänster.