SJ IT- ny agil kravprocess

 • Frontwalkers uppdrag för SJ IT föll väl ut då den framtagna agila arbetsprocessen för deras nya plattform även visade sig vara tillämpbar för övriga IT-plattformar och program inom SJ IT.

  Bakgrund

  SJ AB är ett svenskt järnvägsbolag, ägt av staten, med uppdrag att bedriva lönsam persontrafik. Alla resor med SJ:s tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. Syftet med uppdraget var att ta fram en ny mer agil kravprocess för SJ IT, specifikt tillämpbar på in-sourcad webbutveckling på såväl den äldre egenutvecklade webbplattformen som den nya baserad på Adobe Experience Manager (EAM). Uppdraget genomfördes med en mycket begränsad tid och omfattning. Därför var det viktigt att prioritera såväl upplägg som de förväntande resultaten av genomförandet.

  Genomförande

  Uppdraget utfördes av åtta personer från SJ, två personer samt en arbetsgrupp med tre experter på agil utveckling från Frontwalker. Arbetet delades in i tre steg, där varje steg genomfördes med hjälp av en kombination av workshops, arbetsmöten, dokumentationsarbete och presentationer.

  Resultat

  Uppdraget resulterade i en specifikation av en ny agil kravprocess för webbprogrammet tillsammans med Frontwalkers erfarenhetsbaserade rekommendationer för framgångsrik implementation av den nya kravprocessen. Den nya processen som sedan presenterades för interna verksamhetschefer och programledare inom SJ-IT, kommer att implementeras successivt. Redan under projektets gång insåg både projektdeltagarna och beställaren att den nya processen även skulle vara intressant och fullt tillämpbar för övriga IT-plattformar och program inom SJ-IT. Med webb-plattformen snarare som pilot skulle den levererade processen på sikt mycket väl kunna tillgodose SJ:s behov för hela sin utvecklingsverksamhet.