Konsulter inom it- och verksamhetsutveckling

Frontwalker, en engagerad och långsiktig IT-partner

Vi är Frontwalker Stockholm

Vi stöttar varandra i våra utmaningar i uppdragen genom att dela med oss av vår erfarenhet och kompetens, vi strävar efter att utvecklas genom att ständigt utmana varandra och oss själva.

Våra affärer bygger på långsiktiga kundrelationer där vi har nyckeluppdrag. Områden vi arbetar inom är verksamhetsutveckling, systemutveckling, utbildning och hållbarhet.

  • Vi är mycket nöjda med Frontwalkers insats. De stöttade oss i framdriften av kritiska initiativ för att förbättra vår medlemshantering samtidigt som vi fick förutsättningar att anpassa oss till nytt regelverk, genom analys, processutveckling och utbildning. De kan ta olika roller, genom att noggrant fokusera på detaljrika lösningar samtidigt som de ansvarsfullt överskådar den stora bilden. Det är jag tacksam för och jag känner stort förtroende för Frontwalker!
    Jag ger dem mina varmaste rekommendationer!

    • Christer B. Andersson

    • Stf. VD Motormännens Riksförbund