Referenscase stockholmstad – hållparhetsportalen

Hållbarhetsredovisning

Norra Djurgårdsstaden är ett av Skandinaviens största exploaterings- och byggprojekt, och är av stor betydelse för de stora behoven av bostäder och lokaler som finns i Stockholmsområdet.

I projektet sluter Stockholms stad avtal med byggherrar, och byggherrarna åtar sig att bl.a. uppfylla c:a 50 stycken hållbarhetskrav. Kraven är högt ställda och gör att området ligger i den absoluta framkanten för hur hållbart byggande och exploatering kan göras.

Vår kund Stockholms stad har i deras arbete med hållbarhetsredovisning arbetat med vår lösning – Hållbarhetsportalen
Syfte och mål från kunden är att kvalitetssäkra den digitala insamlingen av krav, data och rapportering samt att effektivisera den gemensamma arbetsprocessen mellan byggherrarna och Stockholms stad.
Med det inbyggda rapportverktyget tar Hållbarhetsportalen fram anpassade och tydliga rapporter och effektiviserar uppföljning av data på ett enkelt och strukturerat sätt för användaren, Hållbarhetsportalen sparar tid!

Vi har arbetat med Stockholms stads metod för hållbarhetskrav och dess metoder för kartläggning av processer. Således ett ”agilt” (stegvis) arbetssätt för utveckling och specialanpassning av Hållbarhetsportalen. Vi har inriktat vårt utvecklingsarbete på uppföljningsprocessen, med fokus på avvikelse- och granskningshanteringen.

Frontwalker har också med gott resultat utbildat användarna i systemet.

Kunden har fått ett riktigt vasst verktyg i sin uppföljningsprocess och återkoppling från Stockholms stads användare visar på att 70-80% anser att lösningen håller hög kvalité och är enkel att använda.

För ytterligare information kontakta:
Nicklas Sundqvist – Frontwalker Sundsvall.
sundsvall@frontwalker.se

Hållbarhetsportalen används för kontinuerlig hållbarhetsredovisning och klimatuppföljning, redovisningen kan vara specifik eller omfattande. En specifik redovisning kan ha fokus på att följa upp energianvändningen och klimatpåverkan. En mer omfattande redovisning kan också inkludera många andra miljöaspekter, samt olika typer av sociala och ekonomiska aspekter.

Referenser

Alla våra projekt

Sedan 1996 har vi hunnit med en hel del utveckling och varit med på många företags och organisationers resa. Här finns ett litet urval av projekt från senare tid. Hittar du inget som liknar det du letar efter? Tag kontakt, chansen är stor att vi har gjort något liknande!  

Kontakt

Hör av dig!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Skriv en rad, så kontaktar vi dig, vi svarar snabbare än du tror!

Referenser

Fler projekt

Sedan 1996 har vi hunnit med en hel del utveckling och varit med på många företags och organisationers resa. Här finns ett litet urval av projekt från senare tid. Hittar du inget som liknar det du letar efter? Ta kontakt, chansen är stor att vi har gjort något liknande!

Tack för att du kontaktar oss

Vi hör av oss så snart vi kan, behöver du få tag på oss direkt?

Tack för att du kontaktar oss

Vi hör av oss så snart vi kan, behöver du få tag på oss direkt?

Tack för att du kontaktar oss

Vi hör av oss så snart vi kan, behöver du få tag på oss direkt?

Tack för att du kontaktar oss

Vi hör av oss så snart vi kan, behöver du få tag på oss direkt?