Referenscase Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM)

Förvaltning och utveckling av MTM:s verksamhetssystem

Vid årsskiftet 2019-2020 omlokaliserades MTM från Globenområdet i Stockholm till centrala Malmö. Omlokaliseringen innebar även organisatoriska förändringar inom myndigheten. För att säkerställa kontinuiteten i förvaltningen och utvecklingen av de system som är kritiska för MTM:s verksamhet upphandlades detta som tjänst sommaren 2019. Under hösten 2019 skedde överlämningen från MTM:s organisation till Frontwalker Stockholm (dåvarande MSC Solutions).

MTM producerar och distribuerar taltidningar, talböcker och punktskriftsböcker samt lättläst litteratur. MTM är de svenska bibliotekens lånecentral för tillgängliga medier där det digitala biblioteket legimus.se är navet i verksamheten. MTM arbetar också med forskning och utveckling av ny teknik för produktion och läsning. Ett särskilt uppdrag är att ge studerande på högskola tillgång till anpassad studielitteratur.

Frontwalker levererar ett team vars primära kompetens är Java-utveckling med ett starkt intresse för applikationernas långsiktiga utveckling och tillgänglighet för användarna. Gruppen har gedigen kunskap kring varje applikation, dess betydelse för MTM:s verksamhet och användare. Ursprungligen satt alla team-medlemmar tillsammans på kontoret i Stockholm. Idag finns teamet både i Stockholm och Malmö.

Tillsammans med MTM planeras applikationernas utveckling och anpassning till nya system och behov. Arbetet bedrivs agilt i nära samarbete mellan Frontwalker och MTM.

MTM och deras användare får tillgång till IT-verktyg som alltid är tillgängliga, som hela tiden förbättras och utvecklas och där applikationerna integreras till en helhet. Frontwalker säkerställer att funktion, prestanda och tillförlitlighet alltid möter högt ställda krav. Vi bistår även andra leverantörer att integrera nya lösningar till befintliga och stöttar myndigheten i tekniska frågor.

Tekniken vi arbetar med och utvecklar i är primärt Java. Självklart adderas annan teknik och verktyg ovanpå detta. Utvecklingen sker mot såväl on-prem-servrar som mot cloudtjänster.

MTM producerar och distribuerar taltidningar, talböcker och punktskriftsböcker samt lättläst litteratur. MTM är de svenska bibliotekens lånecentral för tillgängliga medier där det digitala biblioteket legimus.se är navet i verksamheten. MTM arbetar också med forskning och utveckling av ny teknik för produktion och läsning. Ett särskilt uppdrag är att ge studerande på högskola tillgång till anpassad studielitteratur.

Referenser

Alla våra projekt

Sedan 1996 har vi hunnit med en hel del utveckling och varit med på många företags och organisationers resa. Här finns ett litet urval av projekt från senare tid. Hittar du inget som liknar det du letar efter? Tag kontakt, chansen är stor att vi har gjort något liknande!  

Kontakt

Hör av dig!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Skriv en rad, så kontaktar vi dig, vi svarar snabbare än du tror!

Tack för att du kontaktar oss

Vi hör av oss så snart vi kan, behöver du få tag på oss direkt?

Tack för att du kontaktar oss

Vi hör av oss så snart vi kan, behöver du få tag på oss direkt?

Tack för att du kontaktar oss

Vi hör av oss så snart vi kan, behöver du få tag på oss direkt?

Tack för att du kontaktar oss

Vi hör av oss så snart vi kan, behöver du få tag på oss direkt?