Ny mobil plattform

 • LRF Media är Sveriges tredje största förlag och huvudverksamheten är att ge ut tidningar. Förlaget ger ut ett 20-tal titlar om många olika ämnen, bl.a. inredning, trädgård, jakt, hund, häst, historia och motor samt lantbruk, där LRF Media är marknadsledande.

  Bakgrund

  LRF Media möter samma utmaningar som andra tidningsförlag – att den långsiktiga trenden är att både upplagorna och annonsintäkterna faller. Digitalisering av både produktions­processen och produkten är en förutsättning för en fortsatt framgångsrik affär.

  LRF Media har därför initierat ett ambitiöst utvecklingsprogram som omfattar samtliga delar av verksamheten. Ett av projekten i programmet kallas ”Webb/mobil Next Generation”.  Projektets övergripande syfte är att skapa en gemensam webb- och mobilplattform för titlarna inom LRF media, för att säkerställa kostnadseffektivitet och time-to-market.

  Genomförande och arbetssätt

  Uppdraget är att leda projektet Webb/mobil Next Generation, med både teknik- och affärsfokus, för att uppnå definierade projektmål.

  Uppdraget omfattar bland annat följande uppgifter:

  • Ta fram förstudien för projektet, i samarbete med näraliggande projekt.
  • Säkerställa att förstudien blir ett fungerande beslutsunderlag för kommande etapper.
  • Arbeta med omvärldsbevakning, analys och presentation av slutsatser.
  • Sammanställa funktionella krav på lösningen. (Mina sidor, betallösning, innehålls­databas, taggning m.m.)
  • Bidra med förslag till arbetsformer för den tekniska utvecklingen.
  • Bidra med förslag till metodik för kravarbete, upphandling och projektstyrning.
  • Projektet har en nära koppling till flera andra projekt, som t.ex. Redaktionell digital affärsutveckling, Innehållsintegration och Gemensam Teknisk Plattform.

  Samverkan med förlagsledningen, affärsutvecklingsorganisationen och de olika redaktionerna. Formulering av hypoteser och förslag. Benchmarking mot andra lösningar på marknaden. Värdering av kostnad/nytta för potentiella utvecklingsprojekt och investeringar.

  Resultat

  Målet med projektet är att etablera en gemensam plattform för effektiv publicering av innehåll – dels för papper, dels för digitala kanaler. De digitala kanalerna omfattar dels ”e-tidningar” (baserade på pdf och appar), dels webbpublicering för mobil och desktop.