Hur sprider man kunskap om demens i utvecklingsländer?

  • Att många utvecklingsländer hoppat över datorer är väl känt. Istället används mobilen för alla möjliga tjänster. För Swedish Care International har vi utvecklat en flerspråkig app för information om demens.

    I stora delar av världen är kunskapen om demenssjukdomar väldigt liten och möjligheten att få tag på relevant information är minimal.

    Appen innehåller information om hur du på ett bra sätt kan bemöta din förälder, livspartner eller annan närstående som drabbats av demens. Den bidrar också med tips för att för förenkla vardagen och information om sjukdomen och dess olika egenskaper – sist men inte minst, hoppas sci att den ger inspiration till anhöriga, hur både anhöriga och den drabbade kan leva ett lite lättare och gladare liv.

    Appen finns för iPhones/iPads och för Android