Bemanna ditt team

  • Vi har konsulter med bred kompetens och lång erfarenhet och ett riktigt bra nätverk.

    Frontwalker erbjuder erfarna konsulter med kompetens inom app- och systemutveckling, kravhantering, test, projektledning, IT-arkitektur, verksamhetsutveckling och UX-design. Egenskaper som gör att vi är efterfrågade på marknaden och som oftast involverade i pågående projekt.

    Med hjälp av ett starkt internt samarbete mellan våra kontor och ett bra lokalt nätverk i Skåne kan vi hjälpa dig med rätt kompetens ändå. Vi hjälper dig hitta rätt person med rätt kompetens för att utföra uppdraget på bästa sätt.

    Kontakta oss, vi hjälper Er att hitta bästa lösningen.

  • Kontakta oss