Därför är digital tillgänglighet viktigt

Enligt WHO lever uppskattningsvis 16 procent* (1 av 6) av befolkningen med en ”signifikant funktionsnedsättning”, och det är en siffra som  ökar till följd av en åldrande befolkning. 

Tillgänglighetstestning - välj din nivå för en anpassad lösning

Att göra sin webbplats tillgänglig för alla besökare är inte något som görs en gång utan ska vara ett ständigt pågående arbete. Vinsterna är stora, för både dig som webbplatsägare och besökaren då en stor mängd av dina besökare har permanenta eller tillfälliga utmaningar som gör det svårt eller omöjligt att ta del av ditt erbjudande och innehåll. Vi har tagit fram de verktyg som krävs för att hjälpa dig skapa en webbplats som är tillgänglig för alla, oavsett deras förutsättningar.

Paketen nedan bygger på ett långsiktigt samarbete där vi utför manuella, samt uppföljande automatiska tester. Vi levererar utförliga och lättförståeliga rapporter med tydliga åtgärdsförslag för både redaktör och utvecklare, en gång per månad under hela avtalstiden. Vi bistår såklart med utvecklingskompetens om du behöver, och tidsuppskattar gärna de förändringar du behöver göra för att följa de lagar och regler som är aktuella.

Du väljer omfattning, sen undersöker vi hur väl din webbplats uppfyller kraven på god tillgänglighet enligt DOS-lagen – Europeiska tillgänglighetsdirektivet – WCAG 2.2 AA. Du kan välja att betala allt på en gång eller månadsvis. Har du stora utmaningar och vill lägga till andra typer av test går det såklart bra. Vi anpassar efter dina önskemål och lämnar ett förslag på ett upplägg utifrån dina behov.

Grund

30 000 kr

alt 2500 kr/mån i 12 månader 

För dig som vill starta eller följa upp ditt tillgänglighetsarbete

Vi testar upp till 5 sidor både med digitala verktyg och grundlig manuell granskning och tar fram en tydlig rapport med rekommenderade åtgärder. Vill du kan vi tidsuppskatta åtgärderna och erbjuda ut både UX/UI designer och webbutvecklare för att lösa eventuella problem. Vi följer upp månadsvis med automatiska tester under hela avtalsperioden.

Paketerbjudande

Rekommenderad

54 000 kr

alt 4500 kr/mån i 12 månader 

För dig som skall följa kraven på god tillgänglighet enligt DOS-lagen – Europeiska tillgänglighetsdirektivet – WCAG

Förutom det som Grundpaketet
omfattar testar vi upp till 15 undersidor, 5 dokumentmallar och med fler verktyg som t.ex. skärmläsare. Tillsammans med dig
tar vi också fram en tillgänglighetsredogörelse till din webbplats.

Anpassad

Pris på begäran

För dig som har andra krav eller vill göra mer ingående testning 

Oavsett om din webbplats är liten
och enkel eller den består av många sidor och komplexa funktioner kan vi hjälpa dig. Har din målgrupp specifika krav på tillgänglighet kan vi bistå med speciellt utvecklad mjuk och hårdvara. Vi går igenom dina behov och tar fram ett förslag på en anpassad lösning

(Alla priser exkl. moms)

Grund

Rekommenderad

Anpassad

Manuell granskning och analys med rapport om aktuella brister

Leverans med möte och genomgång av den manuella granskningen

Tidsuppskattning på åtgärder för brister från den manuella granskningen

Automatisk övervakning av webbplatsen med analys och personlig återkoppling månadsvis uppföljning

Test av 15 stycken undersidor

Test med skärmläsare

Kontroll av upp till 5 dokumentmallar

Digital tillgänglighetsredogörelse enligt DOS-lagen

Leverans med möte och genomgång av den manuella granskningen

Offert på åtgärder

Komplett genomlysning av webbplatsen

Kontroll och analys med hjälp av specialutbildade konsulter som också är målgrupp inom berört område

Rapport med prioritering av brister

Specialanpassad hård och mjukvara för olika typer av funktionsnedsättningar

Jämför paketet

Manuell granskning och analys med rapport om aktuella brister

Grund

Rekommenderad

Anpassad

Leverans med möte och genomgång av den manuella granskningen

Grund

Rekommenderad

Anpassad

Offert på åtgärder för brister från den manuella granskningen

Grund

Rekommenderad

Anpassad

Automatisk övervakning av webbplatsen med analys och personlig återkoppling månadsvis uppföljning

Grund

Rekommenderad

Anpassad

Test av 15 stycken undersidor

Grund

Rekommenderad

Anpassad

Test med skärmläsare

Grund

Rekommenderad

Anpassad

Kontroll av upp till 5 dokumentmallar

Grund

Rekommenderad

Anpassad

Digital tillgänglighetsredogörelse enligt DOS-lagen

Grund

Rekommenderad

Anpassad

Leverans med möte och genomgång av den manuella granskningen

Grund

Rekommenderad

Anpassad

Offert på åtgärder

Grund

Rekommenderad

Anpassad

Komplett genomlysning av webbplatsen

Grund

Rekommenderad

Anpassad

Kontroll och analys med hjälp av specialutbildade konsulter som också är målgrupp inom berört område

Grund

Nödvändig

Anpassad

Rapport med prioritering av brister

Grund

Nödvändig

Anpassad

Specialanpassad hård och mjukvara för olika typer av funktionsnedsättningar

Grund

Nödvändig

Anpassad

Kontakt

Hör av dig!

En av våra tillgänglighetsspecialister återkommer till dig omgående. 

Varmt välkommen

Tack för att du kontaktar oss

Vi hör av oss så snart vi kan, behöver du få tag på oss direkt?

Tack för att du kontaktar oss

Vi hör av oss så snart vi kan, behöver du få tag på oss direkt?

Tack för att du kontaktar oss

Vi hör av oss så snart vi kan, behöver du få tag på oss direkt?

Tack för att du kontaktar oss

Vi hör av oss så snart vi kan, behöver du få tag på oss direkt?