Quality up. Risk down. People happy!

Programvara för kvalitets- och riskhantering

Full koll på läget med Zenya Software

För att vara framgångsrik i en dynamisk värld måste man hänga med i den ständiga förändringen. Som organisation, som team och som professionell. Ta därför en titt på Zenya: din personliga assistent för säkerhets- och kvalitetsledning. Den har allt från åtgärder och uppgifter som du enkelt kan starta eller hantera, till kraftfulla dashboards som visar dig med en blick var du står – och var du kan förbättra dig.

Zenya är den bästa QHSE-mjukvaran för både kvalitetssäkring och riskhantering. Det är en modulär plattform med alla verktyg som stödjer dig: fyra moduler, extremt kraftfulla var för sig och ännu starkare tillsammans.

Grunden till mjukvaran lades för mer än 20 år sedan på Infoland. Idag får du med Zenya ett lättanvänt, integrerat kvalitetsledningssystem. Ett QHSE-system som redan med glädje används av mer än 1 miljon professionella varje dag.

Zenya förbättrar och förenklar din vardag.

Frontwalker + Infoland

Frontwalker och Infoland har ett strategiskt partnerskap. I centrum för partnerskapet står Zenya, ett integrerat kvalitetsledningssystem med fler än 1 miljon användare. På den svenska marknaden är det Frontwalker som implementerar, integrerar och supporterar och därmed förenklar din vardag.

SoftwareCompliance med programvara för kvalitetssäkring

Compliance är en ”hygienfaktor” inom kvalitetssäkring. Logiskt att du ser detta överallt i Zenya. QHSE-mjukvaran ger dig de nödvändiga förutsättningar för detta: du hittar ramverk och riktlinjer som du kan länka annan information till och utifrån dessa du kan även rapportera.

Zenya-modulerna, var för sig eller tillsammans, är viktiga i de aktiviteter som du måste utföra för att uppfylla kraven för compliance. Zenya ger dig basen för överblick, enhetlig planering och hantering av de uppgifterna som följer ur detta.

Zenya är den bästa QHSE-mjukvaran för både kvalitetssäkring och riskhantering. Det är en modulär plattform med alla verktyg som stödjer dig: fyra moduler, extremt kraftfulla var för sig och ännu starkare tillsammans.

Grunden till mjukvaran lades för mer än 20 år sedan på Infoland. Idag får du med Zenya ett lättanvänt, integrerat kvalitetsledningssystem. Ett QHSE-system som redan med glädje används av mer än 1 miljon professionella varje dag.

Zenya förbättrar och förenklar din vardag.

Dashboarding

Zenyas kvalitetssäkringsprogram sammanför relevanta indikatorer från alla moduler i en tydlig dashboard. Både för team som för hela organisationen. På så sätt vet du hela tiden hur bra ni är – och var ni kan eller bör förbättra er.

Din personliga assistent

  • Zenya stödjer organisationer genom att garantera kvalitet och säkerhet och genom riskhantering. Den lättillgängliga QHSE-mjukvaran är enkel att använda för alla, vilket innebär att den hjälper alla medarbetarna och varje team att arbeta snabbare och mer effektivt.
  • Zenya är där du behöver det: som app, webbportal, integrerad i ditt sociala intranät och så vidare. Du kan lita på samma smarta och personliga stöd från Zenya när som helst, var som helst.
  • Zenya utvecklas från ”kvalitetsportalen” till din personliga assistent. Den hjälper dig att snabbt och enkelt hitta den information som är relevant för dig här och nu – genom en smart och personlig sök- och hittafunktion.

Zenya som webbportal eller app – alltid tillgänglig

När medarbetarna är på jobbet har de inte alltid en PC eller en bärbar dator med sig överallt. Det sparar tid när du snabbt kan leta upp information på din smartphone eller en surfplatta. Zenya-apparna är gjorda för att snabbt och enkelt kunna kolla information. Incidenter eller annat kan också rapporteras via appen, vilket främjar anmälningsviljan.

Snabbheten och den ökade anmälningsviljan kan göra skillnaden mellan ett fel som kommer att begås eller ett som blir förekommen.

Zenya Capture, Search and Assist-apparna hjälper medarbetarna att arbeta mer effektivt, snabbare och säkrare, var och när de behöver det.

  • Vill du snabbt rapportera en incident eller otrygg situation, eller skicka in ett klagomål eller ett förslag? Med Zenya Capture App kan du göra detta var som helst och när som helst;
  • Vill du se företagets dokument eller processer? Slå upp det i Zenya Search App, där du kan använda interaktiva dokument;
  • Vill du veta mer om bruksanvisningar, underhåll eller fel på en enhet? Med Zenya Assist App har du all nödvändig information i fickan.

 

Läs mer om Zenya-apparna här >

Åtgärder & uppgiftshantering

Kvalitetsledningssystemet Zenya är unikt genom att det tillåter individer och team att enkelt initiera, övervaka och hantera nya åtgärder – och därmed är ni inte är begränsade till åtgärder som uppstår i ett ”klassiskt” kvalitetsledningssystem.

Oavsett om det gäller att vidta en åtgärd som beslutades på ett teammöte, eller uppföljning av ett revisionsresultat: du kan göra det snabbt, enkelt och på ett enhetligt sätt. Det betyder att du – men också ditt team – alltid vet vad som fortfarande behöver göras, och vad som har prioritet.

Samarbeta i team

Team bestämmer i allt högre grad själva hur de delar upp arbetet. I dessa självstyrande team är det viktigt att medlemmarna själva kan avgöra vilka uppgifter de tar på sig. Det är därför möjligt att skapa team i Zenya som du kan tilldela olika åtgärder och uppgifter. Teamet bestämmer sedan självständigt vem som gör vad och du har garanterat alltid överblicken.

Du behåller alltså kontrollen över uppgifter och handlingar, men ger samtidigt teamen friheten att själva ta kommandot och ansvar. På så sätt blir kvalitetsledning en del av allas arbete.

Smarta lösningar ger maximal prestanda

Dokumenthantering

Rätt information snabbt tillgänglig

Interaktiva dokument för en perfekt användarupplevelse

Fullständig kvalitetssäkring och feedbackloop

Dela enkelt kunskap med externa parter

Search app gör allt, alltid tillgängligt

Incidenthantering

För olika signaler, både inifrån och utifrån organisationen

Flexibla flöden, lätta att installera och använda

Värdefulla rapporter och analyser

Åtgärder för individer och team

Med Capture app kan du rapportera överallt, när som helst

Revisionsledning

För revisioner, kontroller, besiktningar och utredningar

Frågeformulär för internt och externt bruk

För att genomföra hela revisionsprocessen

Åtgärder för individer och team

Riskhantering

Kartlägg alla risker i hela organisationen

Riskdialog för ökat engagemang

Fullständig kvalitetssäkring och feedbackloop

Kontrollåtgärder och kontrolltester

Övervakning och justering via integrerad dashboard

SaaS - Säkert och pålitligt

ISO 9001 och 27001 certifierat

Zenya mjukvaran kommer som SaaS

Zenya är en SaaS-lösning. Med andra ord: Software as a Service. Det innebär att du inte behöver tänka på den (tekniska) hanteringen och säkerheten av applikationen, vi tar hand om detta åt dig.

Från uppdateringar till underhåll, vi garanterar att du alltid har tillgång till det bästa kvalitetsledningssystemet.

 

Är du nyfiken på vad Zenya
kan betyda för din organisation?

Kontakta gärna våra experter förutsättningslöst. 
Vi tycker om att tänka tillsammans med dig.

Kontakt

Hör av dig!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Skriv en rad, så kontaktar vi dig, vi svarar snabbare än du tror!

Tack för att du kontaktar oss

Vi hör av oss så snart vi kan, behöver du få tag på oss direkt?

Tack för att du kontaktar oss

Vi hör av oss så snart vi kan, behöver du få tag på oss direkt?

Tack för att du kontaktar oss

Vi hör av oss så snart vi kan, behöver du få tag på oss direkt?

Tack för att du kontaktar oss

Vi hör av oss så snart vi kan, behöver du få tag på oss direkt?