Förvaltning och utveckling av MTM:s verksamhetssystem

Referenscase Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) Förvaltning och utveckling av MTM:s verksamhetssystem Vid årsskiftet 2019-2020 omlokaliserades MTM från Globenområdet i Stockholm till centrala Malmö. Omlokaliseringen innebar även organisatoriska förändringar inom myndigheten. För att säkerställa kontinuiteten i förvaltningen och utvecklingen av de system som är kritiska för MTM:s verksamhet upphandlades detta som tjänst sommaren 2019. Under […]

Hållbarhetsportalen

Grön kvist i laptop

Referenscase stockholmstad – hållparhetsportalen Hållbarhetsredovisning Norra Djurgårdsstaden är ett av Skandinaviens största exploaterings- och byggprojekt, och är av stor betydelse för de stora behoven av bostäder och lokaler som finns i Stockholmsområdet. I projektet sluter Stockholms stad avtal med byggherrar, och byggherrarna åtar sig att bl.a. uppfylla c:a 50 stycken hållbarhetskrav. Kraven är högt ställda […]