Förvaltning och utveckling av MTM:s verksamhetssystem

Referenscase Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) Förvaltning och utveckling av MTM:s verksamhetssystem Vid årsskiftet 2019-2020 omlokaliserades MTM från Globenområdet i Stockholm till centrala Malmö. Omlokaliseringen innebar även organisatoriska förändringar inom myndigheten. För att säkerställa kontinuiteten i förvaltningen och utvecklingen av de system som är kritiska för MTM:s verksamhet upphandlades detta som tjänst sommaren 2019. Under […]