En enkel app löste problemet

en-enkel-app-för qr-kod-skanning

Referenscase Norrköpings kommun Enklaste appen löste problemet En snabb och enkel lösning på ett irriterande och tidsödande problem behövdes. Det blev för många fel vid den manuella avläsningen av serienummer tryckta med liten text i svaga färger på baksidan av kommunens datorer. Vi tog fram en enkel lösning som underlättar för teknikerna att få in […]