En enkel app löste problemet

en-enkel-app-för qr-kod-skanning

Referenscase Norrköpings kommun Enklaste appen löste problemet En snabb och enkel lösning på ett irriterande och tidsödande problem behövdes. Det blev för många fel vid den manuella avläsningen av serienummer tryckta med liten text i svaga färger på baksidan av kommunens datorer. Vi tog fram en enkel lösning som underlättar för teknikerna att få in […]

Förvaltning och utveckling av MTM:s verksamhetssystem

Referenscase Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) Förvaltning och utveckling av MTM:s verksamhetssystem Vid årsskiftet 2019-2020 omlokaliserades MTM från Globenområdet i Stockholm till centrala Malmö. Omlokaliseringen innebar även organisatoriska förändringar inom myndigheten. För att säkerställa kontinuiteten i förvaltningen och utvecklingen av de system som är kritiska för MTM:s verksamhet upphandlades detta som tjänst sommaren 2019. Under […]

Hållbarhetsportalen

Grön kvist i laptop

Referenscase stockholmstad – hållparhetsportalen Hållbarhetsredovisning Norra Djurgårdsstaden är ett av Skandinaviens största exploaterings- och byggprojekt, och är av stor betydelse för de stora behoven av bostäder och lokaler som finns i Stockholmsområdet. I projektet sluter Stockholms stad avtal med byggherrar, och byggherrarna åtar sig att bl.a. uppfylla c:a 50 stycken hållbarhetskrav. Kraven är högt ställda […]