Xavi Solutions – vår delårsrapport för Q2

Nyhet augusti 18, 2022 Idag kl 08.30 släppte vi – Xavi Solutions – vår delårsrapport för Q2. Renodling fortgår och omstrukturering har skett i ett av dotterbolagen inom segment Solve (Frontwalker). Samtliga övriga bolag inom Solve och Serve ökar försäljning och resultat trots viss avmattning på marknaden. Tillväxt första halvåret i koncernen med +2%. Försämrat resultat kortsiktigt.  […]

PHP/WordPress till Malmö/Västkusten

Sedan 2011 har det byggts appar, hemsidor och e-handel i från vårt kontor i centrala Malmö till företag, kommuner och myndigheter i hela Sverige. Under dessa +10 år har vi samlat på oss mycket erfarenheter och spännande kunder som vi har långa och trevliga samarbeten med. Som konsult hos oss räcker det inte med att […]

En enkel app löste problemet

en-enkel-app-för qr-kod-skanning

Referenscase Norrköpings kommun Enklaste appen löste problemet En snabb och enkel lösning på ett irriterande och tidsödande problem behövdes. Det blev för många fel vid den manuella avläsningen av serienummer tryckta med liten text i svaga färger på baksidan av kommunens datorer. Vi tog fram en enkel lösning som underlättar för teknikerna att få in […]

Förvaltning och utveckling av MTM:s verksamhetssystem

Referenscase Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) Förvaltning och utveckling av MTM:s verksamhetssystem Vid årsskiftet 2019-2020 omlokaliserades MTM från Globenområdet i Stockholm till centrala Malmö. Omlokaliseringen innebar även organisatoriska förändringar inom myndigheten. För att säkerställa kontinuiteten i förvaltningen och utvecklingen av de system som är kritiska för MTM:s verksamhet upphandlades detta som tjänst sommaren 2019. Under […]

Erfaren systemutvecklare i Uppsala

Kommer din nuvarande arbetsgivare återgå till arbete på plats på kontoret? Kommer du börja pendla till din arbetsplats igen? Skulle du hellre jobba på ett kontor i centrala Uppsala med kunder i närområdet och inhouse? Då är Frontwalker Uppsala rätt arbetsplats för dig! Frontwalker Uppsala är ett mindre konsultbolag som präglas av utveckling och glädje […]

Vi söker Javautvecklare i Stockholm

För oss är det viktigaste inte vad du gjort, utan vart du vill. Vi tror nämligen att med rätt inställning – och nyfikenhet – så kommer man kunna nå riktigt långt. Din resa dit vill vi gärna vara med på! Vem är du? Vill du ha tråkigt på jobbet så är vi tyvärr inte rätt […]

Frontwalker Kidz

frontwalker kids

Nyhet februari 3, 2022 Frontwalker Kidz är ett initiativ som drivs av vårt goa team i Sundsvall. Frontwalker har en förhoppning om att tidigt väcka intresse för programmering och motivera ungdomar till problemlösning via kod. Våra kurser hålls för ungdomar i varierande ålder. Nu har vi kört igång igen med ungdomsverksamheten, ska bli så kul! […]

Hållbarhetsportalen

Grön kvist i laptop

Referenscase stockholmstad – hållparhetsportalen Hållbarhetsredovisning Norra Djurgårdsstaden är ett av Skandinaviens största exploaterings- och byggprojekt, och är av stor betydelse för de stora behoven av bostäder och lokaler som finns i Stockholmsområdet. I projektet sluter Stockholms stad avtal med byggherrar, och byggherrarna åtar sig att bl.a. uppfylla c:a 50 stycken hållbarhetskrav. Kraven är högt ställda […]

Frontendutvecklare i Malmö

Sedan 2011 har det byggts appar, hemsidor och e-handel i från vårt kontor i centrala Malmö till företag, kommuner och myndigheter i hela Sverige. Under dessa +10 år har vi samlat på oss mycket erfarenheter och spännande kunder som vi har långa och trevliga samarbeten med. Som konsult hos oss räcker det inte med att […]

Fullstackutvecklare i Sundsvall

Frontwalker Sundsvall är ett konsultföretag inom IT som levererar tjänster inom framförallt systemutveckling, spelutveckling, kravhantering, test och projektledning. Våra affärer varierar från enskilda resursuppdrag till helhetsåtaganden och långa förvaltningsuppdrag. Vi har idag ett femtontal medarbetare och omsätter ca 30 mkr. Frontwalker Sundsvall ingår i Frontwalker Group, en dynamisk IT-koncern bestående av fristående bolag med verksamhet […]