Ägarförändringar inom Frontwalker AB

Vid halvårsskiftet 2016 blev Frontwalker ett helägt bolag inom MSC Group AB. Koncernen som leds av Lars Save är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista. MSC Groups affärsidé är att tillhandahålla högkvalitativa konsulttjänster inom IT. Läs mer om koncernen på MSC.se

Sedan 1 oktober har Frontwalkerkontoren i Stockholm, Uppsala, Sundsvall och Malmö bolagiserats för att skapa möjligheter att ännu tydligare kunna utveckla sitt erbjudande utifrån de lokala marknadernas behov.

Läs hela MSCs pressmeddelande!


Dela på