Test

Frontwalker arbetar inom hela testområdet men har tyngdpunkt inom testledning och testmetodik. Med agila metoder har det blivit viktigare att testa kontinuerligt under projektets gång och därför har test och krav blivit allt viktigare i projekten. Frontwalker arbetar aktivt med att knyta samman testarbetet med kravarbetet och vi har hos flera kunder skapat många lyckade leveranser inom området. Frontwalker har stor erfarenhet och kompetens i att leda, genomföra och dokumentera system- och acceptanstester och har även utbildningar inom området.

Nyttan!

För att IT-lösningar ska leda till lönsamhet och nytta måste projekt kvalitetssäkras, valideras och testas. Ett moment som måste ingå under hela projektets gång och göras på ett effektivt och strukturerat sätt. Vi på Frontwalker vill hjälpa våra kunder med arbeta fram och säkerhetsställa att IT-projekten blir lyckade och av högsta kvalitet!