Projektledning

Som IT-projektledare hos Frontwalker har man i regel ansvaret för att leda utvecklingen av våra kunders verksamhetskritiska projekt genom att leverera ett tekniskt systemstöd. Frontwalkers IT-projektledare har mycket lång erfarenhet av att säkerställa våra kunders förändringsbehov genom att leverera framgångsrika och resultatorienterade projekt. En stor del av framgången är vårt sätt att driva projektarbetet. Frontwalker kombinerar alltid sin gedigna erfarenhet av vedertagna systemutvecklingsmetoder med ett aktivt ledarskap som sätter människan i centrum. Våra projektledare är duktiga på att få en projektgrupp att samarbeta som ett lag och tillsammans arbeta mot det gemensamma slutmålet.

Frontwalkers projektledare har goda erfarenheter av de traditionella metoderna PROPS, PEJL, PPS och RUP. Men även av agila metoder som exempelvis Scrum och Kanban, som blivit en allt större trend att arbeta med. Flera av Frontwalkers konsulter är även certifierade inom projektledning, exempelvis enligt IPMA och/eller PMI.

Vi tycker det är viktigt att vara transparenta och dela med oss av vår kunskap. Så utöver flera lyckade konsultinsatser som IT-projektledare, arbetar många av våra projektledarmedarbetare även som mentorer och lärare inom projektledning.

Nyttan!

Att lyckas med projekt är ingen självklarhet. De kan av olika anledningar bli försenade, oönskade resultat kan levereras och projekt kan komma att kosta mer än förväntat. För att projekt ska nå utsatta mål är en viktig del att ha en stark och bra projektledning. Det kräver projektledare som har goda erfarenheter och kompetens i bagaget. Vi på Frontwalker hjälper våra kunder med IT-projektledare för att driva viktiga projekt mot uppsatta mål och nå lyckade resultat.