Kravanalys

Frontwalker har arbetat inom Kravområdet under en väldigt lång tid och kombinerar gärna de mer traditionella kravarbetsmetodikerna med det agila synsättet. Att inte bara få arbetet med verksamhetsmodelleringen att sömlöst övergå i kravarbetet utan även få kravarbetet att lika sömlöst övergå i arkitektur, utveckling och senare test är någonting som ligger oss väldigt varmt om hjärtat.

Frontwalkers konsulter arbetar strukturerat och metodiskt med att realisera kundens behov till IT-krav. Frontwalker har en lång tradition av att arbeta med kravhantering inom både offentlig och privat sektor. Vi hjälper våra kunder med att ta deras förmåga och använda olika arbetssätt beroende på deras unika behov så att de på ett framgångsrikt sätt når önskad effekt. Självklart med hållbarhetstänkande som grund.  

Nyttan!

För att kunna säkerställa en verksamhets mål om önskad förbättring är ett väldigt viktigt steg i arbetsprocessen att utifrån verksamhetens behov identifiera konkreta och mätbara krav på ett tekniskt systemstöd. Frontwalkers erfarenhet visar oss att framgång i dessa övergångar leder till ett mycket lyckat resultat. Frontwalkers konsulter har en mycket gedigen erfarenhet inom kravområdet och har under flera år levererat såväl konsultinsatser, utbildningar som mentorstöd inom området till ett flertal nöjda och glada kunder.