Hållbarhetsportalen

Hållbarhetsportalen

Hållbarhetsportalen är Sveriges ledande lösning inom hållbar utveckling. Det är ett webbaserat systemstöd som används för kontinuerlig energi-, klimat-, miljö- och hållbarhetsredovisning. Det kan användas av såväl kommuner, landsting och myndigheter som av företag och organisationer.

Nyttan!

Med en kontinuerlig uppföljning och redovisning får du det underlag som krävs för att ta beslut som gynnar miljön, verksamheten samt ökar lönsamheten. Genom att använda Hållbarhetsportalen för att ta fram en hållbarhetsredovisning kan du minska det manuella arbetet och öka kvalitén på redovisningen.

Resultat

Hållbarhetsportalen används av både kommuner och företag. Sedan år 2013 har Hållbarhetsportalen dessutom använts av Miljöaktuellt i samband med deras årliga kommunranking.

Exempel Kundcase inom Hållbarhet: 

 

Vi samarbetar dessutom med Goodpoint när det avser rådgivning inom hållbarhetsfrågor. 

Huvudvärk av hållbarhetsredovisningen?
Hållbarhetsportalen

Här får du 5 tips för hur du kan lindra värken! 

Kontakt

Jörgen Strömberg

Jörgen Strömberg

CEO

Telefon:
070- 642 10 80
E-post:
Skicka mail