Förändringsledning

Hur lyckas du med förändringar?


Förändringsledning är ett strukturerat tillvägagångssätt för att ledsaga individer, grupper och organisationer från nuläget till ett önskvärt framtida läge. Förändringsledning skapar förutsättningarna. Frontwalker har lång erfarenhet av att bistå kunder som genomför förändringsarbeten. 

1)        Öka medvetenheten om behovet av förändring både i ledningen och hos medarbetarna.
2)        Skapa en önskan att delta och stödja förändringen genom att måla upp ett framtida tillstånd.
3)        Utbilda medarbetare i den kunskap som krävs i det önskvärda framtida läget.
4)        Säkerställ att medarbetare har förmåga att använda nödvändiga färdigheter och beteenden.
5)        Tillämpa lämpliga förstärkningar för att kunna upprätthålla förändringen.

Erbjudande - seminarium 1,5h med Frontwalkers experter
Det börjar med en insikt om behov av förändring, hur gör du för att få effekt och få förändringen att bli accepterad och varaktig? Vilka utmaningar står du och organisationen inför och hur ska ni ta er vidare? Vilken mognad, kunskap och förmåga har du och din organisation för att klara av förändringsresan? All förändring börjar hos individen. Att ta hänsyn till människors mognad och lust att förändra är en grundläggande faktor för att lyckas. Ett strukturerat angreppssätt att hantera förändringen skapar bättre möjligheter att lyckas. Under seminariet berättar vi mer om detta. 

Vi kommer också att ge exempel och diskutera följande frågeställningar:
• Hur engagerar vi medarbetarna?
• Hur skapar vi en varaktig förändring?
• Vilka metoder och verktyg skapar bättre förutsättningar till förändring?

Max antal deltagare: 16 personer. 
Pris: 15 000 SEK ex. moms. 
Seminariet genomförs hos er eller i Frontwalkers lokaler. 

Kontaktpersoner:
Pär Bergman, 070-865 03 40
Leif Fridholm, 070-842 21 08

Nyttan!
Trots mängder av populära ledarskapsutbildningar och hyllmeter med litteratur inom förändringsledning är det relativt få organisationer som faktiskt arbetar efter principer för förändringsledning i praktiken och som faktisk ser det som en strategisk förmåga. Tyvärr leder det också till att många förändringsprojekt i dagens organisationer missar sina mål på ett sätt de inte skulle behöva göra. Disciplinen ”förändringsledning” är starkt förknippat med organisationsutveckling som har sin bas inom beteendevetenskapen, vilket gör att området ofta förknippas med enbart ”mjuka” angreppssätt som är svåra att mäta och svåra att härleda effekter till, istället för att se helheten där både det hårda och mjuka får plats. På samma sätt finns det tendenser till att många organisationer förlitar sig på hårt paketerade tjänster, metoder och modeller som påminner om traditionell projektledning där de mjuka aspekterna försvinner till förmån för planeringar och tidsramar. Det är helt enkelt svårt med balans.

Kontakt

Leif Fridholm

Leif Fridholm

Säljare

Telefon:
018-66 17 01
E-post:
Skicka mail
Pär Bergman

Pär Bergman

Säljare

Telefon:
08-790 36 71
E-post:
Skicka mail