Arkitektur

Kunskapen om hur olika IT-system i en organisation hänger ihop och används är viktig eftersom verksamheter i princip står still när IT-systemen slutar fungera. För Frontwalker har specialistkunskap inom systemarkitektur varit en central och viktig del av erbjudandet sedan vi startade 1996. Numera är Frontwalkers erfarenhet och erbjudande breddat till att omfatta hela kedjan från Enterprisearkitektur, Verksamhetsarkitektur, Lösningsarkitektur till Mjukvaruarkitektur. I Frontwalkers erbjudande ingår både tjänster och kompetensutveckling och inom tjänsteområdet erbjuds både konsulttjänster och funktioner som en arkitekturfunktion.

Inom kompetensutveckling erbjuds både kundanpassade utbildningar och öppna utbildningar. Ett exempel är utbildningar inom IT-arkitektur som vi genomför tillsammans med Mittuniversitetet. Alla utbildningarna i samarbetet ger högskolepoäng.  

Nyttan!

Allt större delar av företag och organisationers verksamhet utförs idag i system som är IT-baserade, vilket betyder att det också blir svårare att få grepp om hur systemen hänger ihop. Våra konsulter inom IT-arkitektur hjälper våra kunder med att förtydliga kopplingarna och se till att kunden använder sin IT på bästa och mest effektiva sätt.