Affärsutveckling

Affärsutveckling handlar om att ta fram nya affärsmöjligheter eller att utveckla en befintlig affär. Ja, det handlar helt enkelt om att hjälpa våra kunder att bli mer framgångsrika.

När ett sådant arbete bedrivs behöver man ofta förtydliga alternativt utveckla kundens affär eller affärsmodell. Det finns ingen genväg utan vi måste börja med att förstå målgruppen. När vi förstår målgruppens drivkrafter och behov samt har gjort en omvärlds- och konkurrentanalys kan vi påbörja arbetet med att utveckla kundens nya affär.

Frontwalkers konsulter inom affärsutveckling arbetar både med vår egen metod Blueport och med välkända modeller som exempelvis Osterwalds Business Model Canvas.

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling handlar om hur verksamheten i företaget rent operativt kan förverkliga och utveckla affären. Verksamhetsutveckling tar också ofta höjd för att förbereda för förändringar och som stöd för det arbetar man med fördel också aktivt med ett strukturerat förändringsarbete. Hos Frontwalker finns den samlade kompetensen för att bedriva stora förändringsprojekt.

Våra tjänster inom verksamhetsutveckling riktar sig till organisationer i förändring som vill utveckla sin verksamhet. Beroende på verksamhet mäts effekterna i form av ökad kvalitet, ökad produktivitet eller ökad lönsamhet. Förändringsarbete sker genom att införa smartare arbetssätt och leverera lösningar med fokus på kundnytta.

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Bland annat genom FW egen processhandbok ”The Process Development Handbook” där FW och författaren Gunnar Magnusson samlat sina erfarenheter kring processutveckling.

Systemutveckling

Frontwalker har en lång erfarenhet inom området systemutveckling. Vi har specialistkunskaper inom projektledning, arkitektur, krav, utveckling, test, förvaltning samt metoder och ramverk. Vi drivs av att ligga i framkant och lägger stor vikt vid att utveckla såväl oss själva som våra kunder. Vi tror att ett bra sätt för detta är våra teamleveranser där våra olika kompetenser nyttjas för att uppnå maximal kundnytta.

Digital kommunikation

Dina kunders upplevelse av ditt varumärke skapas i alla digitala kanaler. De kanske besöker din webbplats ibland, sociala kanaler och de kanske till och med prenumererar på ditt nyhetsbrev. De egna kanalerna är ofta navet i kommunikationen, därför är genomtänkt och bra digital kommunikation en viktig pusselbit för ditt företags affärs- och kommunikationsprocesser. Frontwalker erbjuder resurser inom mobila lösningar och framtagning av appar för att hjälpa sina kunder med att lägga rätt pusselbitar inom digital kommunikation. 

Utbildning & Kompetensutveckling

Att rätt person, har rätt kompetens i rätt tid är en framgångsfaktor. Frontwalker hjälper kunder med olika typer av kompetensutveckling allt från längre utbildningar, skräddarsydda kurser, frukostseminarium till olika mentors- och coachinsatser. Med rätt insats utvecklar vi både verksamheter, arbetssätt och människor. Frontwalker erbjuder bland annat, i samarbete med Mittuniversitetet, kurser inom IT-arkitektur som ger högskolepoäng.  

Frontwalker arbetar med förändringar ur ett holistiskt perspektiv. Vi har kompetens längs hela kedjan från människor och verksamhet till IT, och detta kryddar vi med en tydlig hållbarhetsprofil för att bidra till en bättre värld. Kombinationen av våra erbjudanden ger oss en unik möjlighet att bidra till våra kunders utveckling.