Vidareutveckling av Kombispels kärnsystem

Kombispels vision är att ge kunderna ”den bästa spelupplevelsen”. För att leva upp till detta genomför företaget ständigt förändringar av sitt affärssystem och andra digitala plattformar.

 

Bakgrund

I början av 2000-talet hade Kombispel ett lotteri och en förmånstagare. Idag har företaget över 10 olika lotterier och ett flertal förmånstagare. Denna utveckling har medfört nya behov och krav när det gäller flexibilitet, driftsäkerhet, prestanda, förvaltningsbarhet och skalbarhet. Frontwalker har sedan 2012 varit en partner i detta ständiga förändringsarbete.

 

Genomförande

Utifrån rekommendationerna i en av Frontwalker framtagen arkitekturutredning, beslöt Kombispel sig för att bygga om affärssystemet baserat på en tjänste- och händelsebaserad arkitektur (SOA/EDA). Frontwalker har hjälpt till med att beskriva hur SOA-tjänsterna bör implementeras och hur de ska byggas i enlighet med vedertagna SOA-principer. Frontwalker har också haft rollen som kravledare i ett av delprojekten och i det arbetet också föreslagit ett nytt arbetssätt på hur kravarbetet på Kombispel bör bedrivas. Arbetssättet är baserat på bl. a. SAFe-ramverket.

Resultat 

Frontwalker har bidragit med arkitekt- och utvecklarkompetens sedan 2012 som tillsammans med Kombispel har säkerställt att affärssystemet får en ny modern arkitektur. Kombispels förväntan är att framtida utvecklingsprojekt ska vara mer skalbara samt lättare kunna anpassa sig till den snabba utvecklingen. 

Kontakt

Jörgen Strömberg

Jörgen Strömberg

CEO

Telefon:
070- 642 10 80
E-post:
Skicka mail