Uppsalahem

Åt Uppsalahem införde vi en styrmodell för systemförvaltning baserat på pm3, vilket resulterade i att de fick en "självgående" förvaltningsorganisation.

Bakgrund

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med cirka 15 500 hem. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos dem i områden som Luthagen, Sala backe, Sävja, Kåbo och Gottsunda. De är en av Uppsalas största byggherrar och har sedan 1946 byggt fler än 20 000 bostäder.


Denna verksamhet har lett till att man har en omfattande systemflora, med otydliga roller och ansvar avseende systemförvaltningen, vem som äger utvecklingsfrågorna och förvaltningen. Det fanns en frustration bland personal, både systemförvaltare och användare beroende på otydlighet i följande frågeställningar:


• Vem beslutar vilken servicenivå som ska gälla?
• Är avtalsägare, vem har leverantörskontakterna och vilka får göra beställningar?
• Dålig kontroll på vad systemen egentligen kostar, otydlig hantering av fakturor
• En outvecklad struktur för ledning och styrning av systemförvaltningsområdet 


Genomförande

Projektet innebar att införa en styrmodell för systemförvaltning baserat på pm3. I detta projekt ingick en analys av problem/behov i dagsläget, framtagning av en förvaltningsobjektsarkitektur och utformningen av Uppsalahems arbetssätt. Detta senare innefattande roller, ansvar, samspel med ITIL-processerna, förvaltningsprocesser, mötesformer och en plan för utbildning. Därefter övergick arbetet till att leda etableringen av alla objekt med bl.a. bemanning, utbildning för alla roller och framtagning av förvaltningsplaner. Därefter fortsatte vi som förändringsledare med metodstöd och coachning under själva införandet i syfte att få till en smidig övergång.

 

Resultat

Detta ledde till att Uppsalahem fick en ”självgående” förvaltningsorganisation där de som bemannar den aktivt driver arbetet. Förvaltningsstyrningen är på plats och de olika objektägarna har fått ett underlag för att kunna konsolidera applikationsfloran. Årliga arbetet med förvaltningsplanerna är kopplat till verksamhetsplaneringen och man får kontroll på kostnaderna för systemen.

Övriga uppnådda effekter:


• Kontroll på informationen och funktionerna
• Struktur på processer för att styra utvecklings- och förändringsarbetet
• Tydliga roller och ansvar
• Kontroll på förändringar av systemen
• Ökat samarbete mellan verksamhet och IT

Kontakt

Ulrika Dahlin

Ulrika Dahlin

VD/CEO

Telefon:
018-66 17 10
E-post:
Skicka mail
Leif Fridholm

Leif Fridholm

Säljare

Telefon:
018-66 17 01
E-post:
Skicka mail