Uppsala klimatprotokoll

Frontwalker har deltagit i Uppsala klimatprotokoll sedan starten år 2010. Inom klimatprotokollet används Hållbarhetsportalen för att följa upp utsläppen av växthusgaser.

Bakgrund

Uppsala kommun tog initiativet att bjuda in lokala företag, myndigheter och organisationer för att gemensamt anta klimatutmaningen och bidra till att uppnå kommunens klimatmål. För närvarande samverkar 27 lokala organisationer i Uppsala klimatprotokoll.

Genomförande

Hållbarhetsportalen har använts för att göra ett klimatbokslut för Klimatprotokollets första protokollsperiod (2010-2012). Syftet är att visa utfall samt som underlag för prioriteringar. Hållbarhetsportalen används kontinuerligt av samtliga medlemmar för att redovisa och följa upp energianvändning och utsläpp av växthusgaser.
Frontwalker har varit medlemmar i Uppsala klimatprotokoll sedan starten och deltar som representant från IT-branschen.

Resultat

Arbetet inom Uppsala klimatprotokoll bedrivs systematiskt och resultatinriktat. Under den första protokollsperioden 2010-2012 minskade medlemmarna sina utsläpp av växthusgaser med cirka 4 % samtidigt som deras sammanlagda omsättning ökade.
Arbetet inom Uppsala klimatprotokoll har bidragit till att Uppsala kommun utsetts till Sveriges klimatstad 2013 (Earth Hour Capital 2013), av Världsnaturfonden.

Läs mer om Uppsala Klimatprotokoll här

 

Övriga kundcase inom Hållbarhet: 

IT-stöd Stockholm stad

Uppsala kommun - hållbarhetsutveckling

 

Läs mer om Hållbarhetsportalen här! 

Kontakt

Jörgen Strömberg

Jörgen Strömberg

CEO

Telefon:
070- 642 10 80
E-post:
Skicka mail