IT-stöd - Stockholm stad

För kvalitetssäkrad och effektiv uppföljning av hållbarhetskrav och fastighetsdata i Norra Djurgårdsstaden.

Sammanhang

Norra Djurgårdsstaden är ett av Norra Europas största exploaterings- och byggprojekt, och är av stor betydelse för de stora behoven av bostäder och lokaler som finns i Stockholm. Stockholms stad sluter avtal med byggherrar, och byggherrarna åtar sig att bl.a. uppfylla c:a 50 stycken hållbarhetskrav. Kraven är högt ställda och gör att området ligger i den absoluta framkanten för hur hållbart byggande och exploatering kan göras. Från 2014 har Stockholms stad börjat införa IT-stödet Hållbarhetsportalen, i syfte att kvalitetssäkra insamlingen av krav och data, rapporteringen samt effektivisera den gemensamma arbetsprocessen mellan byggherrarna och Stockholms stad.

 

Resultat 

Införandet ska resultera i;

 

Genomförande

Exempel på aktiviteter som genomförs;

  1. Utbildning i Hållbarhetsportalen för personal på Stockholms stad
  2. Utvecklingsarbete om hur insamlingen av data ska kunna säkerställas och ha en hög kvalitet.
  3. Utvecklingsarbete för att tydliggöra uppföljningsprocessen, med fokus på avvikelse- och granskningshanteringen.
  4. Utveckling och specialanpassning av Hållbarhetsportalen för Stockolms stad.
  5. Lansering av Hållbarhetsportalen för pilotetapp - för uppföljning av hållbarhetskraven och data för kvarter, fastighet och byggnad i Norra 2.
  6. Utbildning av byggherrar i pilot.
  7. Utvärdering av pilot.
  8. Breddinförande – där fler och fler etapper implementeras i den kontinuerliga användningen av det nya IT-stödet.

 

Metod

I arbetet används flera metoder;


Övriga kundcase inom Hållbarhet: 

Uppsala Klimatprotokoll

Uppsala kommun - hållbarhetsutveckling

 

Läs mer om Hållbarhetsportalen här! 

 

Kontakt

Jörgen Strömberg

Jörgen Strömberg

CEO

Telefon:
070- 642 10 80
E-post:
Skicka mail