Kanalstrategi på myndighet

Utmaningen var att skapa förutsättningar för effektiva kundmöten, både för målgrupperna och för den berörda myndigheten.

Bakgrund

Syftet med detta projekt var att ta fram en kanalstrategi som skulle säkerställa effektiva kundmöten för kunden och att definiera vilka kanaler myndigheten ska prioritera för att nå sina långsiktiga mål och fullgöra sitt uppdrag. Ett av ingångsvärdena till projektet var att utveckla det digitala mötet med en ökad användning av digitala tjänster och kanaler och att göra detta utifrån målgruppernas behov och förutsättningar. Viktigt var att skapa förutsättningarna för effektiva kundmöten - för både målgrupperna och för myndigheten.

Genomförande

Projektet har under genomförandet utgått från den strategiska inriktningen för myndigheten. Frontwalkers roll har varit att leda arbetet och att inspirera till olika sätt att se kanaler, kunder och möten ur kundens perspektiv. Arbetet har bedrivits som workshops kombinerat med hemarbete. En mycket viktig del i projektet har varit utbytet av idéer i projektgruppen och i de diskussioner vi fört - inom projektet, med referensgrupper och med myndighetens ledning. Genom detta har resultatet kunnat förankras fortlöpande under projektet. En avgörande framgångsfaktor har varit ledningens fulla stöd under hela projektet.

Resultat

Kanalstrategin som togs fram ger uttryck för en fokusering på kundernas behov och tre olika mötesformer - skriftligt, personligt och digitalt. Den lyfter fram digitala möten och kanaler som en utgångspunkt för tjänsteutvecklingen, och att utveckling av tjänster alltid måste göras ur ett kundperspektiv. Strategin innebär att kunden får ett verktyg för att kunna prioritera olika mötesformer, tjänster och kanaler för att effektiva kundmöten ska kunna utvecklas.

 

Kontakt

Ulrika Dahlin

Ulrika Dahlin

VD/CEO

Telefon:
018-66 17 10
E-post:
Skicka mail
Leif Fridholm

Leif Fridholm

Säljare

Telefon:
018-66 17 01
E-post:
Skicka mail