Mittuniversitetet

I samarbete med Mittuniversitetet erbjuder Frontwalker två kurser inom IT-arkitektur. Den ena kursen fokuserar på systemarkitektur medan den andra lägger tyngdpunkten på verksamhetsarkitektur. Kurserna ger tillsammans 7,5 högskolepoäng.

Bakgrund

Behovet av IT-arkitekter är idag större än tillgången. Det beror bland annat på att många av dagens duktiga tekniker är specialiserade på sina delområden men saknar den bredd/helhetssyn som behövs för att kunna arbeta som IT-arkitekt. För att möta utbildningsbehovet har Frontwalker i samarbete med Mittuniversitetet utformat två kurser inom IT-arkitektur.

Genomförande

Kurserna hålls av konsulter på Frontwalker som har lång och gedigen erfarenhet av IT-arkitektur. Under kursen varvas teori med praktik för att få grundläggande kunskaper inom IT-arkitektur.

Resultat

Kurserna ger dig konkreta metoder för att utveckla en arkitektur för ett system och därmed förutsättningarna att arbeta i rollen som IT-arkitekt. Frontwalker har tidigare samarbetat med Högskolan Dalarna och utbildat över 100 personer inom IT-arkitektur. Kurserna inom IT-arkitektur är väldigt uppskattade och beskrivs som utvecklande och lärorika.