Metoder & verksamhetsarkitektur Stockholms stad

Stadsledningskontoret vill erbjuda förvaltningar och bolag enkla och lättbegripliga hjälpmedel för utveckling och förvaltning av verksamheter och IT-stöd. För att möta dessa behov har Frontwalker därför skapat en serie resultat­orienterade och väl integrerade metoder för projektledning, utveckling, förvaltning och test och för att beskriva verksamheter och IT-stöd.


Bakgrund
Stadens förvaltningar och bolag har möjlighet att finansiera satsningar inom verksamhets- och IT-utvecklingsområdet genom programmet Digital förnyelse. För att satsningarna ska bedrivas effektivt vill Stadsledningskontoret kunna erbjuda metoder för projektstyrning, utveckling, test och förvaltning av verksamheter och IT, samt för att beskriva verksamhet och IT grafiskt på ett enhetligt vis (arkitekturen). Metoderna måste vara lättillgängliga för medarbetare som kan sin verksamhet, men saknar vana att utveckla och förvalta.


Genomförande
Frontwalkers metodexperter inventerade existerande metod- och modelleringsstöd, föreslog förändringar och genomförde dessa. Arbetet skede i nära samarbete med ansvariga inom Stadsledningskontoret och en referens­grupp från stadens förvaltningar.


Resultat
Arbetet resulterade i:

Utvecklingsmetoden Uguide (helt omarbetad):
Från idé, över verksamhetsutveckling till systemkrav, upphandling och införande

Testmetoden Tguide (helt omarbetad):
En beställar­organisations testarbete då leverantören arbetar agilt eller traditionellt.

Förvaltningsmetoden Fguide (helt omarbetad):
En Stockholmsanpassad version av PM3 v3.0.

Projektmetoden Lilla Ratten (kompletterad)

Modelleringsstandarden Mguide (ny)
För att enkelt och lättfattligt beskriva organisationer, processer och system och deras relationer – verksamhetsarkitekturen – för medarbetarna.


Metoderna är resultatorienterade med korta och koncisa beskrivningar av det arbete som krävs och tydliga färdigkriterier. De levereras som en interaktiv webbplats och som traditionella handböcker.

 

Kontakt

Leif Fridholm

Leif Fridholm

Säljare

Telefon:
018-66 17 01
E-post:
Skicka mail