Memory Box! - minneshjälp för dementa

Memory Box är tänkt att vara en minneshjälp och konversationshjälpmedel för att stödja anhöriga och vårdgivare till personer med demens. Frontwalker har varit ansvariga för kravinsamling, utveckling och test.


Bakgrund
Frontwalker har sedan tidigare arbetat med Swedish Care International (SCI) med två appar och fem webbplatser.  Medan SCIs tidigare appar varit informationstunga är Memory Box! en mer praktisk app. Memory Box är tänkt att vara en minneshjälp och konversationshjälpmedel för att stödja anhöriga och vårdgivare till personer med demens. Appen innehåller visuella, musikaliska och skrivna tips för samtalsämnen och minneshjälp från kända händelser och ämnen från 1900-talet.


Genomförande
Med SCIs gedigna erfarenhet och kunskap om demens- och äldrevård kunde de tillsammans med Frontwalker ta fram en genomarbetad applikation. Frontwalker har varit ansvariga för kravinsamling, utveckling och test.
Appen togs fram till iOS och Android tillsammans med ett webbaserat administrationsgränssnitt för hantering av innehållet i apparna.

Resultat
Appen har resulterat i ett bra stöd för anhöriga och vårdgivare till personer med demens. 

Kontakt

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson

Säljare

Telefon:
070-458 63 20
E-post:
Skicka mail