Ny webb- och mobilplattform för LRF Media

LRF Media är Sveriges tredje största förlag och huvudverksamheten är att ge ut tidningar. Förlaget ger ut ett 20-tal titlar om många olika ämnen, bl.a. inredning, trädgård, jakt, hund, häst, historia och motor samt lantbruk, där LRF Media är marknadsledande.

Bakgrund

LRF Media möter samma utmaningar som andra tidningsförlag – att den långsiktiga trenden är att både upplagorna och annonsintäkterna faller. Digitalisering av både produktions­processen och produkten är en förutsättning för en fortsatt framgångsrik affär.

LRF Media har därför initierat ett ambitiöst utvecklingsprogram som omfattar samtliga delar av verksamheten. Ett av projekten i programmet kallas ”Webb/mobil Next Generation”.  Projektets övergripande syfte är att skapa en gemensam webb- och mobilplattform för titlarna inom LRF media, för att säkerställa kostnadseffektivitet och time-to-market.

Genomförande och arbetssätt

Uppdraget är att leda projektet Webb/mobil Next Generation, med både teknik- och affärsfokus, för att uppnå definierade projektmål.

Uppdraget omfattar bland annat följande uppgifter:

Samverkan med förlagsledningen, affärsutvecklingsorganisationen och de olika redaktionerna. Formulering av hypoteser och förslag. Benchmarking mot andra lösningar på marknaden. Värdering av kostnad/nytta för potentiella utvecklingsprojekt och investeringar.

Resultat

Målet med projektet är att etablera en gemensam plattform för effektiv publicering av innehåll – dels för papper, dels för digitala kanaler. De digitala kanalerna omfattar dels ”e-tidningar” (baserade på pdf och appar), dels webbpublicering för mobil och desktop.